Av. Arb. Hatice SUNAY

(Kurucu Ortak / Avukat Arabulucu) 

 

Kurucu Ortak Av. Arb. Hatice SUNAY, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansına devam etmektedir. Kat Mülkiyeti Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Site ve Alışveriş Merkezi Yönetimlerine danışmanlık hizmeti vermekte olan Av. Arb. Hatice SUNAY, Kat Mülkiyeti hukuku kapsamında klasik ve toplu yapılarda Yönetim Planı hazırlanması, Yönetim Planı değişikliği gibi özellikli durumlarda hukuki olarak destek olup işbu süreçleri yönetmektedir.

 

Ayrıca T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı arabulucu olarak arabuluculuk çalışmalarında bulunmaktadır. 

 

ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi ile Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü-Temel Tahkim Eğitimi Sertifika Programı/Başarı Sertifikası, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Meslek İçi Eğitim Hukuku Sertifika Programı/Başarı Sertifikası, bulunmaktadır.